Navigácia

Obsah

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 158x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 109x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 116x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 108x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 118x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 113x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 196x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 180x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 126x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 143x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 131x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 180x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 130x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 111x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 141x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 164x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 456x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 171x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 206x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 132x | 15.04.2010

Stránka