Navigácia

Obsah

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 120x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 90x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 97x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 90x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 95x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 90x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 144x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 133x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 104x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 108x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 109x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 138x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 104x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 92x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 112x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 121x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 201x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 122x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 131x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 101x | 15.04.2010

Stránka