Navigácia

Obsah

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 111x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 82x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 86x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 80x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 86x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 80x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 130x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 118x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 95x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 93x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 99x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 127x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 95x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 86x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 103x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 105x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 161x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 108x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 113x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 90x | 15.04.2010

Stránka