Navigácia

Obsah

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 563x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 349x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 348x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 319x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 334x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 329x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 819x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 574x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 425x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 554x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 421x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 571x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 361x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 446x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 452x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 423x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 2,123x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 548x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 669x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 598x | 15.04.2010

Stránka