Navigácia

Obsah

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 138x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 102x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 107x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 101x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 108x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 102x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 166x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 156x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 115x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 126x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 118x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 155x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 116x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 102x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 124x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 142x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 304x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 141x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 163x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 115x | 15.04.2010

Stránka