Navigácia

Obsah

Územný plán mesta Spišské Podhradie

Katúň - Komplexne priestorové usporiadanie Stiahnuté: 221x | 15.04.2010

Katúň – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 145x | 15.04.2010

Katúň – Perspektívne využitie Stiahnuté: 160x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 143x | 15.04.2010

Katúň – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 149x | 15.04.2010

Katúň – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 141x | 15.04.2010

SpP - Funkčné riešenie Stiahnuté: 297x | 15.04.2010

SpP - Širšie vzťahy Stiahnuté: 240x | 15.04.2010

SpP – Dopravné vybavenie Stiahnuté: 169x | 15.04.2010

SpP – Ochrana prírody Stiahnuté: 220x | 15.04.2010

SpP – Perspektívne využitie Stiahnuté: 179x | 15.04.2010

SpP – Priestorové usporiadanie Stiahnuté: 269x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie Stiahnuté: 168x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - energetika Stiahnuté: 148x | 15.04.2010

SpP – Technické vybavenie - voda Stiahnuté: 181x | 15.04.2010

SpP – Verejno-prospešné stavby Stiahnuté: 223x | 15.04.2010

Text - Katúň Stiahnuté: 844x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie Stiahnuté: 228x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - PP Stiahnuté: 352x | 15.04.2010

Text – Sp. Podhradie - ZC Stiahnuté: 231x | 15.04.2010

Stránka