Navigácia

Obsah

MZ – (2010 - 2014)

PRIMÁTOR MESTA

Jozef BačaMgr. Jozef Bača - narodil sa v Levoči v roku 1954. Po ukončení štúdia na PdF - UPJŠ v Prešove začal pracovať ako učiteľ na ZŠ v Spišskom Podhradí; od roku 1990 ako zástupca riaditeľa a od roku 2003 ako riaditeľ ZŠ. Od roku 1990 do 2003 bol poslancom MZ a v období 1998 - 2003 zástupcom primátora. Je členom OP KDH, RR KDH, v rokoch 2006 - 2009 bol poslancom VÚC v Prešove.
e-mail:   baca.jozef@post.sk


ZÁSTUPCA PRIMÁTORA

m-kapustaMVDr. Michal Kapusta
Dátum a miesto narodenia:  14. október 1973, Krompachy
Rodinný stav:   ženatý, 2 deti
Vzdelanie:    vysokoškolské II. st. - UVL Košice  (veter. lekár)
e-mail:  zastupcaprimatora@spisskepodhradie.sk


PREDNOSTA - MsÚ Spišské Podhradie

( od 10.12.2010 - funkcia neobsadená )

e-mail:  prednosta@spisskepodhradie.sk


HLAVNÝ KONTROLÓR

JUDr. Jozef TekeliJUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Vzdelanie:  vysokoškolské II. stupňa, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, externý doktorand na Katedre správneho práva Univerzity Komenského v Bratislave.

e-mail:  kontrolor@spisskepodhradie.sk


Mestské zastupiteľstvo - ( 2010 - 2014 )

POSLANCI MZ    

MVDr. Michal Kapusta, Mgr. Miloslav Repaský, Peter Hanigovský,  Mgr. Peter Vandraško, Štefan Faltin, Štefan Horbaľ, Jozef Komara, Mgr. Ján Furman, Dr. Miroslav Varšo (do 27.12.2012), Miroslav Longauer,  Vladimír Petrek, PaedDr. Martin Sereday  (od 10. 01. 2013)

 

KOMISIE MESTSKKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

FINANČNÁ A MAJETKOVÁ

VÝSTAVBA A ÚZEMNÝ PLÁN

ŠKOLSKÁ

ŠPORT a MLÁDEŽ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

CESTOVNÝ RUCH, REGIONÁLNY ROZVOJ, PODNIKANIE

OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU, KONTROLNÁ A ŠKODOVÁ

SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ A BYTOVÁ

KULTÚRA, HISTORICKÉ A KULTÚRNE PAMIATKY A PAMÄTIHODNOSTI

KOMISIA PRE MESTSKÚ ČASŤ KATÚŇ

OCHRANA VEREJNÉHO ZÁUJMU