Navigácia

Obsah


Zmluvy - 2011

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o budúcej zmluve 14.12.2012
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti 13.12.2012
Zmluva komunitné centrum NITECH 3 13.12.2012
Zmluva komunitné centrum NITECH 2 13.12.2012
Zmluva komunitné centrum NITECH s.r.o. 13.12.2012
Príloha č. 3 k zmluve o dodávke elektriny 27.11.2012
Zmluva o termínovanom úvere - dodatok 24.08.2012
Dexia komunál komfort úver - dodatok 24.08.2012
Kúpna zmluva pozemky IBV Pivovar 21.08.2012
Druprojekt IPZ zmluva o dielo 21.08.2012
Poistná zmluva Dodatok č.4 13.08.2012
Nájomná zmluva o nájme pozemkov ŽSR 02.08.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov 02.08.2012
Le cheque dejeuner s.r.o. 29.06.2012
Dohoda o poskytnutí príspevku 28.05.2012
Rámcová zmluva 25.05.2012
Zmluva o nájme - Služby mesta s.r.o. 11.05.2012
Kúpna zmluva - Jozef Hockicko a manž.Anna 09.05.2012
Zmluva o prenájme 30.04.2012
Nájomná zmluva - Jozef Jenča 30.04.2012
Zmluva č. 92-2012-OO 27.04.2012
Kúpna zmluva - Milan Hrabkovský a manž.Mária 24.04.2012
Kúpna zmluva - Iveta Gajová 23.04.2012
Kúpna zmluva - Martin Ivančo 20.04.2012
Kúpna zmluva - Pavol Lux 18.04.2012
Zmluva-PHZ-OEL1-2012-001256-017 18.04.2012
Poistná zmluva chodník pri Kláštorku 17.04.2012
Dodatok č. 3 k Zmluve č. Z2211012043201 13.04.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie - ÚPD 13.04.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MK-2644-2012-1.2 13.04.2012
Zmluva MK-6439-2012-1.3 10.04.2012
Zmluva o poskytnutí NFP č. 0400044 02.04.2012
Le cheque dejeuner 29.03.2012
PVPS - zmluva o dodávke pitnej vody 28.03.2012
Záložná zmluva - Ministerstvo dopravy, VaRR 27.03.2012
ÚPSVaR Poprad - dohoda č. 8-§ 50j-2012-R 23.03.2012
ÚPSVaR Poprad - dohoda č. 149-§51-2012 23.03.2012
Zmluva o poskytovaní služieb - ARLAND SNV 16.03.2012
NFP - Rekultivácia skládky TKO v Spišskom Podhradí - Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 0204.520012 16.03.2012
Slov. vodohospodársky podnik - dodatok č. 1 nájomnej zmluvy na Vavrincov potok 16.03.2012
Dohoda o spolupráci - ochrana pred povodňami 13.03.2012
Kúpna zmluva - p. Knižková 12.03.2012
Voľby do NR SR 2012 - nájomná zmluva ZŠ PN 9 09.03.2012
Vsl. distribučná Košice - príloha č. 3 05.03.2012
Kúpna zmluva_M.Pašmik_a_V.Pašmik 20.02.2012
PPLA s.r.o. Bratislava 09.02.2012
Ing.Miloslav Havaš - Zmluva o dielo 03.02.2012
MILANKO spol. s r.o. Sp. Nová Ves - Dodatok č. 1 31.01.2012
SPP-zmluva o dodávke plynu-Prešovská 5 30.01.2012
Kúpna zmluva _ p. Morongová 23.01.2012
Dohoda o ukončení nájmu _ p. Morongová 23.01.2012
Zmluva o dielo _ Milanko s.r.o. 23.01.2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2 13.01.2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.01.2012
Mandátna zmluva - Ján Molčan 10.01.2012
Martin Vysočan - zmluva o nájme 30.12.2011
Biofarma Jablonov - zmluva o nájme 30.12.2011
Nájomná zmluva_Stefan Sýkora 30.12.2011
Nájomná zmluva_Milos Kolačkovský _Sokoliaren_ 30.12.2011
Nájomná zmluva - mestské lesy_PRO POPULO Poprad, s.r.o. 30.12.2011
Brantner Krompachy s.r.o. 28.12.2011
Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby 23.12.2011
Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves 23.12.2011
Dexia banka Slovensko, a.s. - zmluva o grantovom účte 2 22.12.2011
Dexia banka Slovensko, a.s. 22.12.2011
Arka Košice - Zmluva o dielo 14.12.2011
Arka Košice - Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 14.12.2011
Kúpna zmluva - Eva Ondrejčáková 07.12.2011
SPP-zmluva o dodávke plynu, Galova 28-dodatok 1 24.11.2011
Dexia banka Slovensko,a.s.- zmluva o grantovom účte 23.11.2011
VSE-Zmluva o pripojení, Štefánikova 44 23.11.2011
Dodatok č. 1 k Dohode č. 33-§50j-2011-R 08.11.2011
Dodatok č. 1 k Dohode č. 39-§50j-2011-R 08.11.2011
Dodatok č. 5 - Uranpres Spišská Nová Ves 03.11.2011
J-UNIT,s.r.o. - zmluva o partnerstve 28.10.2011
Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve Služby mesta s.r.o. 28.10.2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z118/4.5/2011 - rekultivácia skládky v Spišskom Podhradí - predmet podpory 27.10.2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z118/4.5/2011 - rekultivácia skládky v Spišskom Podhradí 27.10.2011
Zmena č. 2 NFP TKO 27.10.2011
Zmena č. 2 NFP TKO 27.10.2011
Dodatok č. 1 - ÚPSVaR Poprad 25.10.2011
PVPS, a.s. Poprad 20.10.2011
Zmluva o vytvorení diela - Mgr. Olejník Vladimír 14.10.2011
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo - rekonštrukcia ZŠ 11.10.2011
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - rekonštrukcia ZŠ 11.10.2011
Zmluva o dielo - Ing.arch.M. Bryndza 03.10.2011
Parkovací poriadok a Prevádzkový poriadok0001 30.09.2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a prevádzkvaní platených parkovac0001 30.09.2011
Dodatok č. 2 k Parkovaciemu a Prevádzkovému poriadku mesta Spiš 30.09.2011
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Poprad-Dohoda č.39 29.09.2011
Veronika Mulíková - Kúpna zmluva 27.09.2011
Poistná zmluva č.8450005729 22.09.2011
Mesto Spišské Podhradie Zmluva o dielo - Š. Galovič 19.09.2011
Zmluva o vytvorení diela - PHDr. Norma Urbanová 16.09.2011
CONNECT PRO Spišská Nová Ves 14.09.2011
Záložná zmluva - Min.dopravy,výstavby a RR 13.09.2011
JES Slovakia s.r.o. - zmluva o dielo 09.09.2011
Dodatok č.1 ku ZZ Mesto - Slebodník 25.08.2011
Dodatok č.1 ku KZ Mesto - Klešč 25.08.2011
T-COM výpoveď zmluvy 22.08.2011
Zmluva o dielo - personálny audit 22.08.2011
Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad 12.08.2011
Dodatok k Mandátnej zmluve 08.08.2011
SPP dadatok Katúň 05.08.2011
SPP dodatok Mariánske nám. 34 05.08.2011
SPP dodatok Mariánske nám. 37 05.08.2011
SPP dodatok Galova1 05.08.2011
SPP zmluva o dodávke plynu 05.08.2011
Dohoda o vklade 04.08.2011
Ukončenie mandátnej zmluvy S.E.G. s.r.o. 02.08.2011
ARKA, spol. s r.o. 28.07.2011
Kúpna zmluva - Rudolf Škop 22.07.2011
Kúpna zmluva - Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podh 22.07.2011
Kúpna zmluva - Peter Klešč 21.07.2011
mArchus Plus, s.r.o. Prešov - zmluva o dielo II 20.07.2011
mArchus Plus, s.r.o. Prešov - zmluva o dielo I 20.07.2011
Zámenná zmluva - Jozef Slebodník 12.07.2011
Kúpno-predajná zmluva p. Jonec 11.07.2011
Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluvy Služby mesta 08.07.2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 04.07.2011
DABAR - zmluva o prenájme 30.06.2011
Obvodný úrad Prešov - zmluva č. 131 29.06.2011
Ministerstvo kultúry - zmluva o poskytnutí dotácie 2 28.06.2011
Dohoda o spolupráci - Spišské osvetové stredisko 28.06.2011
Darovacia zmluva - Pro Populo Poprad, s.r.o. 28.06.2011
ÚPSVaR - dohoda č. 33 28.06.2011
Zmluva o dielo Prokyon 23.06.2011
Ministerstvo kultúry - Zmluva o poskytnutí dotácie 22.06.2011
Miloš Kolačkovský - prenájom pozemku 21.06.2011
Fecupral - Veľký Šariš 21.06.2011
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR 16.06.2011
Vsl.distribučná Košice 13.06.2011
MIGI, spol. s r.o. 09.06.2011
T-COM - dodatok k zmluve o pripojení 09.06.2011
Ing.arch.Martin Čurilla - zmluva o dielo 04.06.2011
Zmluva o dielo IZOTECH TKO 02.06.2011
Darovacie zmluva - OZ Krásny Spiš 30.05.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra II 26.05.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra I 26.05.2011
Dodatok č. 1 k dohode č. 16 § 50 j 2011 26.05.2011
Dodatok č. 1 k dohode č. 5 § 50 j 2011 26.05.2011
Dodatok č. 1 k dohode č. 7 § 50 j 2011 26.05.2011
LSKP - stavebný dozor TDI 17.05.2011
Nájomná zmluva - mesto _ Zelená 17.05.2011
Dodatok č 1 k nájomnej zmluve - Doprastav a s 17.05.2011
Ministerstvo kultúry - Kultúrne poukazy 2011 16.05.2011
Pohoda Services SNV - Vavrincov potok 11.05.2011
Pohoda Services SNV - LSKP 11.05.2011
Ministerstvo kultúry SR Bratislava 10.05.2011
ZANZI s.r.o. 09.05.2011
Dexia banka - zmluva o bežnom účte 06.05.2011
ÚPSVaR - dohoda č. 16 - 2011 04.05.2011
ÚPSVaR - dohoda č. 42- 2011 04.05.2011
Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť 03.05.2011
Stavebný dozor - povodňová ochrana Vavrincov potok 03.05.2011
MILANKO spol. s r.o. - Dodatok č. 2 03.05.2011
Nájomná zmluva - mesto_Jozef Jenca 29.04.2011
Nájomná zmluva - mesto _ Michaela Duľová 29.04.2011
Služby mesta s.r.o. - zmluva o nájme 10001 29.04.2011
Služby mesta s.r.o. - zmluva o nájme 3 29.04.2011
Služby mesta s.r.o. - zmluva o nájme 2 29.04.2011
Kúpna zmluva Mesto - Helena Gondova 28.04.2011
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 19.04.2011
Zmluva o vkladovom účte 16.04.2011
Dohoda o vklade 15.04.2011
Zmluva o bežnom účte 15.04.2011
Kúpna zmluva Jedinák 07.04.2011
Inžinierske stavby a.s. Košice 05.04.2011
Vychodoslovenska distribucna - projektova dokumentacia stavby 31.03.2011
Zmluva č. 01-2011 - Spišská katolícka charita 30.03.2011
Nájomná zmluva - Železnice SR 30.03.2011
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti 30.03.2011
Základná škola Palešovo nám. 9 30.03.2011
Dodatok č. 1 - poskytnutie fin.prostriedkov zo ŠR 29.03.2011
Východoslovenská distribučná - 16 radových RD 22.03.2011
Dodatok č. 3 - Uranpres 17.03.2011
Poskytovanie hromadných údajov z katastra 08.03.2011
Uranpres - dodatok č. 2 07.03.2011
ÚP 07.03.2011
Zmluva o spolupráci DEXIA 18.02.2011
Brantner-Krompachy 15.02.2011
Uranpres - ZŠ Palešovo nám. 9 15.02.2011
dodatok č. 1 - Ondáš, Kollárová 09.02.2011
Dodatok-Ing.arch.Lukaš Mihalko 26.01.2011
Zmluva o bežnom účte 25.01.2011
Aquaspiš-vodovod Katúň 25.01.2011
Aguaspiš - vodovod Rybníček 25.01.2011
Dodatok k zmluve o dielo - Milanko 25.01.2011
Mandátna zmluva S.E.G. 19.01.2011
Zmluva o poskytovaní služieb Arland s.r.o. 19.01.2011
Zmluva o dielo Milanko Rybníček 18.01.2011
Mandátna zmluva Molčan stav_dozor 18.01.2011
Dodatok č.2 k Mandatnej zmluve - Služby mesta 17.01.2011
Zmluva o bežnom účte 15.01.2011
Zmluva ČSOB Benefit konto 14.01.2011
Zmluva ČSOB podnik. konto 14.01.2011
Kúpna zmluva mesto _ Uharčeková 03.01.2011