Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/10/2014 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 03/10/2014
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko CBR, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa ollého 29, 083 01 Sabinov
2. zmluvná strana - IČO 45562776
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 7 862,- €
Dátum uzavretia zmluvy 23.09.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 24.09.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 24. 9. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť