Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/05/2014 - Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP

Poradové číslo 04/05/2014
Názov zmluvy Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1. zmluvná strana - Adresa Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
1. zmluvná strana - IČO 00156621
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 826 975,-
Dátum uzavretia zmluvy 15.05.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 16.05.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 16. 5. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť