Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

09/12/2014 - Nájomná zmluva

Poradové číslo 09/12/2014
Názov zmluvy Nájomná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR
1. zmluvná strana - Adresa Panenská 4, 811 03 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 179221
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1,- €
Dátum uzavretia zmluvy 22.12.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 23.12.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 23. 12. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť