Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

10/06/2014 - Zmluva o postúpení práv investora na stavbe

Poradové číslo 10/06/2014
Názov zmluvy Zmluva o postúpení práv investora na stavbe
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad
2. zmluvná strana - Adresa Hraničná 17, 058 01 Poprad
2. zmluvná strana - IČO 36485250
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 19.06.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 20.06.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 20. 6. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť