Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

11/05/2014 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 11/05/2014
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Archeologický ústav SAV
1. zmluvná strana - Adresa Akademická 2, 949 21 Nitra
1. zmluvná strana - IČO 166723
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 450,- €
Dátum uzavretia zmluvy 27.05.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 28.05.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 28. 5. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť