Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

14/06/2014 - Dodatok č. 12 k poistnej zmluve č. 11-49213

Poradové číslo 14/06/2014
Názov zmluvy Dodatok č. 12 k poistnej zmluve č. 11-49213
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Union poisťovňa, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Bajkálská 29/1 813 60 Bratislava
2. zmluvná strana - IČO 31322051
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1,46
Dátum uzavretia zmluvy 30.06.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 01.07.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 7. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť