Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

06A/12/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere

Poradové číslo 06A/12/2015
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Československá obchodná banka, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Michalská 18, Bratislava, 815 63
2. zmluvná strana - IČO 36854140
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 03.12.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 04.12.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 4. 12. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť