Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/05/2015 - Zmluva o výpožičke

Poradové číslo 12/05/2015
Názov zmluvy Zmluva o výpožičke
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Prešov
1. zmluvná strana - Adresa Pribinova 2, 812 72 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00151866
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 29.05.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 30.05.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 5. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť