Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

15/11/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11-2010

Poradové číslo 15/11/2015
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11-2010
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko MAKE TECHNOLOGY s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 19.10.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 20.10.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 20. 10. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť