Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

22/09/2015 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Poradové číslo 22/09/2015
Názov zmluvy Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovak Telekom, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35763469
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 17.09.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 18.09.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 18. 9. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť