Obsah

MZ – (2006 - 2010)

 

PRIMÁTOR MESTA

baca.1200752923Mgr. Jozef Bača - narodil sa v Levoči v roku 1954. Po ukončení štúdia na PdF - UPJŠ v Prešove začal pracovať ako učiteľ na ZŠ v Spišskom Podhradí; od roku 1990 ako zástupca riaditeľa a od roku 2003 ako riaditeľ ZŠ. Od roku 1990 do 2003 bol poslancom MZ a v období 1998 - 2003 zástupcom primátora. Je členom OP KDH, RR KDH, v rokoch 2006 - 2009 bol poslancom VÚC v Prešove.

e-mail:   baca.jozef@post.sk


ZÁSTUPCA PRIMÁTORA

macuga.1795464190Ing. Štefan Mačuga sa narodil v Levoči v roku 1960. Štúdium na VŠT v Košiciach ukončil v roku 1984. Od roku 1984 do roku 1992 pracoval v SEZ Krompachy ako výskumne vývojový pracovník. Od roku 1993 do roku 2004 pracoval vo firme MäsoSpiš spol. s r. o. ako manažér informačných technológii. Od roku 2004 pracoval ako živnostník v oblasti informačných technológii hlavne pre firmu MäsoSpiš.  Od roku 1994 je poslancom MZ.

e-mail:  zastupcaprimatora@spisskepodhradie.sk


m-kapustaPREDNOSTA  - MsÚ Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Dátum a miesto narodenia: 14. október 1973, Krompachy
Rodinný stav:   ženatý, 2 deti
Vzdelanie: vysokoškolské II. st. - UVL Košice  (veter. lekár)
e-mail:  prednosta@spisskepodhradie.sk


jote.473885932HLAVNÝ KONTROLÓR
JUDr. Jozef Tekeli
Vzdelanie:  vysokoškolské II. stupňa, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, externý doktorand na Katedre správneho práva Univerzity Komenského v Bratislave.
kontrolor@spisskepodhradie.sk


POSLANCI MZ    

Ing. Štefan Mačuga, Marián Boržík, Mária Kaľavská, Vladimír Tomko,  Ing. Ján Lisoň, Štefan Faltin, Peter Hanigovský, Mgr. Mária Kicková, Mgr. Štefan Siváň, Ing. Marek Mikula, Jozef Komara

KOMISIE MESTSKKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

FINANCIE

 • Predseda: Ing. Ján Lisoň
 • Členovia: Peter Hanigovský, Mária Dulinová, Ing. Ján Jurečko, Kamil Jurkovský
 • Zapisovateľka - Ing. Slávka Čarná

VÝSTAVBA A ÚZEMNÝ PLÁN

 • Predseda: Ing. Štefan Mačuga
 • Členovia: Ing. Michal Fecko, Ing. Ladislav Kyseľ, Ing. Ján Staňa, Anna Hricová
 • Zapisovateľ – Ing. Ján Poláček

ŠKOLSTVO

 • Predseda: Ing.  Ján Jurečko
 • Členovia: Mgr. Mária Kicková, Mgr. Ľubica Karpatyová, Mgr. Imrich Biric, Bc. Iveta Mlynarčíková, Mgr. Ľuboslav Longauer
 • Zapisovateľka – Elena Brindzová

KULTÚRA A ŠPORT

 • Predseda:  Jozef Komara
 • Členovia: Mgr. Peter Vandraško, Martin Ďurica, Vladimír Petrek, Daniela Vancová, Michal Barbuščák, Bc. Matúš Lányi, Ing. Marián Tirpák
 • Zapisovateľ – Mgr. Vladimír Šolc

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Predseda: Vladimír Tomko
 • Členovia: Ing. Ivan Lauro, Ing. Albert Baran, Zdeno Sedlačko
 • Zapisovateľka – Eva Vlkolinská

CESTOVNÝ RUCH, REGIONÁLNY ROZVOJ, PODNIKANIE

 • Predseda: Ing Marek Mikula
 • Členovia: Ľubomír Jurkovský, Rastislav Tarajčák, Mgr.art. Štefan Siváň, Štefan Sýkora
 • Zapisovateľka – Ing. Viera Mikolajová

OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU

 • Predseda: Štefan Faltin
 • Členovia: JUDr. Štefan Gál, Katarína Fábianová, Mgr. Jozef Pentrák, František Baluch, Magda Kurillová
 • Zapisovateľka - Alena Longauerová

SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ A BYTOVÁ

 • Predseda: Peter Hanigovský
 • Členovia: Mária Sakmarová, Mária Lisniková, Ladislav Puchala, Marta Kešeľáková, Ing. Marián Tirpák
 • Zapisovateľka – Mgr. Milada Kapustová

KONTROLNÁ A ŠKODOVÁ

 • Predseda: Marián Boržík
 • Členovia: JUDr. Magdaléna Boronová, Štefan Nižník, Jozef Komara, Vladimír Kamenický
 • Zapisovateľka – Emília Gondová

HISTORICKÉ A KULTÚRNE PAMIATKY A PAMÄTIHODNOSTI

 • Predseda: Mgr.art. Štefan Siváň
 • Členovia: Anton Hockicko, Mgr. Peter Krupa, Bc. Matúš Lányi, Martin Ilečko, Marián Sýkora, Marián Wagner
 • Zapisovateľka – Daniela Vancová

OCHRANA VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ FUNKCIONÁROV MESTA

 • Predseda: Mária Kaľavská
 • Členovia: Vladimír Tomko, Štefan Faltin, Peter Hanigovský