Navigácia

Obsah

Služby mesta s.r.o. Spišské Podhradie

Riaditeľ:  Ing. Tirpák Marián

Mária Knapová - referent

Kvetoslava Bujňáková - referent

 

Predmet činnosti:

- prevádzka tepelného hospodárstva mesta Spišské Podhradie

- výkon správy bytov a nebytových priestorov

- stavebná činnosť

- prevádzkovanie pohrebných a cintorínskych služieb

- starostlivosť o čistotu a údržbu verejných priestorov a iného majetku mesta

- prevádzkovanie parkovísk

 

ÚRADNÉ HODINY

 Pondelok  08:00 - 11:00 

 Utorok      13:00 - 15:00 

 Streda       08:00 - 11:00    

 Štvrtok      13:00 - 15:00

 Piatok        08:00 - 11:00  

Parkovacie karty v predaji aj mimo stránkových hodín: od 8:00 do 16:00 hod.

 

Podpoložky

  • ZMLUVY / FAKTÚRY / OBJEDNÁVKY – ZVEREJNENIE