Obsah

Problémy

"Problém je to, čo nám bráni dostať sa z miesta kde sme, na miesto, kde sa chceme dostať". (definícia)