Obsah

Späť

Registratúrna značka:

03/12/2012 - Poistná zmluva

Poradové číslo 03/12/2012
Názov zmluvy Poistná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Union poisťovňa, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 31322051
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Spišské Podhradie, Mariánske nám. 37
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1 203,75 €
Dátum uzavretia zmluvy 30.12.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 31.12.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 31. 12. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť