Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/08/2012 - Dohoda o urovnaní

Poradové číslo 04/08/2012
Názov zmluvy Dohoda o urovnaní
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, Sp. Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko VÚB
2. zmluvná strana - Adresa Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
2. zmluvná strana - IČO 31320155
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 298 680,06 €
Dátum uzavretia zmluvy 01.08.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 15.08.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 15. 8. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť