Obsah

Späť

Registratúrna značka:

09/11/2012 - Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu

Poradové číslo 09/11/2012
Názov zmluvy Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35919001
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 15.11.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 16.11.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 16. 11. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť