Obsah

Späť

Registratúrna značka:

10/10/2012 - Dohoda č. 278-§51-2012

Poradové číslo 10/10/2012
Názov zmluvy Dohoda č. 278-§51-2012
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1. zmluvná strana - Adresa Nábrežie Jána Pavla II. 16,058 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 37937758
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 30.10.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 31.10.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 31. 10. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť