Obsah

Späť

Registratúrna značka:

700/2017 - Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

Poradové číslo 700/2017
Názov zmluvy Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Marek Kešeľák
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 20.12.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 21.12.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 21. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť