Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
FENIX Plus, s.r.o., „Obytný súbor Svätý Martin – Spišské Podhradie, II. etapa“ stavebné objekty SO 01 Dopravné riešenie, SO 03 Architektúra, SO 04 Verejný vodovod, SO 05 Splašková kanalizácia, SO 07 Dažďová kanalizácia 21.01.2022 06.02.2022
FENIX Plus, s.r.o., „Obytný súbor Svätý Martin – Spišské Podhradie, III. etapa – časť elektro – nízke napätie“ 21.01.2022 06.02.2022
Východoslovenská distribučná a.s., „Obytný súbor Svätý Martin – Spišské Podhradie, III: etapa - časť elektro - vysoké napätie“ 13.01.2022 29.01.2022
Návrh VZN č.1/2022 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Spišské Podhradie 11.01.2022 27.01.2022
Návrh cenníka fakturačných cien za služby poskytované na mestskom cintoríne a Dome smútku v Spišskom Podhradí 11.01.2022 27.01.2022
Obchodná verejná súťaž - prenájom poľnohospodárskej pôdy_časť (A) 20.12.2021 25.01.2022
Obchodná verejná súťaž - prenájom poľnohospodárskej pôdy_časť (B) 20.12.2021 25.01.2022
Obchodná verejná súťaž - prenájom poľnohospodárskej pôdy_ časť (C) 20.12.2021 25.01.2022
Obchodná verejná súťaž - prenájom poľnohospodárskej pôdy_ časť (D) 20.12.2021 25.01.2022
Obchodná verejná súťaž - prenájom poľnohospodárskej pôdy_ časť (E) 20.12.2021 25.01.2022
Obchodná verejná súťaž - prenájom poľnohospodárskej pôdy_ časť (F) 20.12.2021 25.01.2022
Obchodná verejná súťaž - prenájom poľnohospodárskej pôdy_ časť (G) 20.12.2021 25.01.2022
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Meštiansky dom, Mariánske námestie 34, Spišské Podhradie 04.06.2018
Mesto Spišské Podhradie vyhodnotené ako Mesto s predpokladom stabilného rozvoja 02.02.2018
Projekty mesta cez Program rozvoja vidieka - Leader 23.03.2013