Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.02.2021

poistná zmluva

15/02/2021

410,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

mesto Spišské Podhradie

24.02.2021

zmluva o poskytnutí NFP

14/02/2021

214 036,31 EUR

Ministerstvo vnútra

mesto Spišské Podhradie

24.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

13/02/2021

Neuvedené

Obec Dravce

mesto Spišské Podhradie

16.02.2021

Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodňovaní infekčného odpadu COVID

12/02/2021

Neuvedené

FECUPRAL, s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

12.02.2021

Poistná zmluva

11/02/2021

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Union poisťovňa, a.s.

09.02.2021

Zmluva o spolupráci

10/02/2021

Neuvedené

Katolícka univerzita v Ružomberku

mesto Spišské Podhradie

09.02.2021

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

09/02/2021

1,00 EUR

Branislav Barbuščák

mesto Spišské Podhradie

09.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

08/02/2021

Neuvedené

Obec Domaňovce

mesto Spišské Podhradie

09.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

07/02/2021

Neuvedené

Obec Dúbrava

mesto Spišské Podhradie

09.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

06/02/2021

Neuvedené

Obec Dravce

mesto Spišské Podhradie

03.02.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena

05/02/2021

Neuvedené

Supermix, spol. s r.o.

mesto Spišské Podhradie

02.02.2021

Zmluva o poskytovaní služby

04/02/2021

Neuvedené

Československá obchodná banka, a.s.

mesto Spišské Podhradie

02.02.2021

Zmluva o využívaní služby

03/02/2021

Neuvedené

Československá obchodná banka, a.s.

mesto Spišské Podhradie

01.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

02/02/2021

2 000,00 EUR

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Spišské Podhradie

mesto Spišské Podhradie

01.02.2021

Zmluva o servisných službách

01/02/2021

360,00 EUR

DOBRO, spol. s r.o.

mesto Spišské Podhradie

28.01.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

25/01/2021

57 000,00 EUR

MŠK Spišské Podhradie

mesto Spišské Podhradie

27.01.2021

Zmluva o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci

24/01/2021

Neuvedené

Človek v ohrození, n.o.

mesto Spišské Podhradie

26.01.2021

Nájomná zmluva

23/01/2021

Neuvedené

Karol Jaslo, Emília Jaslová

mesto Spišské Podhradie

26.01.2021

Nájomná zmluva

22/01/2021

Neuvedené

Matej Spišák, Miroslava Spišáková

mesto Spišské Podhradie

26.01.2021

Nájomná zmluva

21/01/2021

Neuvedené

Maroš Kamenický, Ing. Tatiana Kamenická

mesto Spišské Podhradie

26.01.2021

Nájomná zmluva

20/01/2021

Neuvedené

Hedviga Gargalíková

mesto Spišské Podhradie

26.01.2021

Nájomná zmluva

19/01/2021

Neuvedené

Júlia Gondová

mesto Spišské Podhradie

26.01.2021

zmluva o odbere biologicky rozložiteľných odpadov

18/01/2021

Neuvedené

Brantner Nova, s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

25.01.2021

Kúpna zmluva

17/01/2021

1 022,00 EUR

Jaroslav Ĺach

mesto Spišské Podhradie

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

16/01/2021

Neuvedené

Obec Poľanovce

mesto Spišské Podhradie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: