Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

02/11/2012 - Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva

Poradové číslo 02/11/2012
Názov zmluvy Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mgr.art.Peter Krupa
2. zmluvná strana - Adresa Kúpeľná 1, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 2 864,- €
Dátum uzavretia zmluvy 20.09.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 21.09.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy 21.12.2012

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 21. 9. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť