Navigácia

Obsah


Zmluvy - 2012

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
03/12/2012 - Poistná zmluva 31.12.2012
02/12/2012 - Zmluv ao poskytnutí služieb 13.12.2012
01/12/2012 - Zmluva o zadanie zákazky 08.12.2012
12/11/2012 - Dohoda č. 30 30.11.2012
11/11/2012 - Dohoda o spolupráci 28.11.2012
08/11/2012 - Zmluva o uverejnení 22.11.2012
06/11/2012 - Kúpna zmluva 20.11.2012
07/11/2012 - Kúpna zmluva 20.11.2012
10/11/2012 - Dodatok č. 6 k Mandátnej zmluve 17.11.2012
09/11/2012 - Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu 16.11.2012
05/11/2012 - Rámcová zmluva 15.11.2012
04/11/2012 - Kúpna zmlua 14.11.2012
03/11/2012 - Kúpna zmluva 06.11.2012
10/10/2012 - Dohoda č. 278-§51-2012 31.10.2012
06/10/2012 - Dohoda o poskytnutí príspevku 17.10.2012
09/10/2012 - Príkazná zmluva 17.10.2012
07/10/2012 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu 11.10.2012
03/10/2012 - Dodatok č. 1 k Dohode č. 19 10.10.2012
02/10/2012 - Dodatok č. 1 09.10.2012
04/10/2012 - Zmluva o spolupráci 09.10.2012
08/10/2012 - Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR 06.10.2012
05/10/2012 - Poistná zmluva 01.10.2012
02/11/2012 - Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 21.09.2012
01/11/2012 - Zmluva 01.09.2012
01/10/2012 - Kúpna zmluva 25.08.2012
02/08/2012 - Zmlua o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov 15.08.2012
03/08/2012 - Nájomná zmluva 15.08.2012
04/08/2012 - Dohoda o urovnaní 15.08.2012
05/08/2012 - Kúpna zmluva 15.08.2012
01/08/2012 - Zmluva o poskytnutí dotácie 28.07.2012
03/07/2012 - Kúpna zmluva 24.07.2012
04/07/2012 - Poistná zmluva 24.07.2012
04/07/2012 - Zmluva o partnerstve 17.07.2012
02/07/2012 - Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci vo vlastníctve štátu 03.07.2012
10/06/2012 - Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby 29.06.2012
01/07/2012 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 23.06.2012
05/06/2012 - Zmluva o pripojení 14.06.2012
07/06/2012 - Zmluva o prenájme 14.06.2012
03/06/2012 - Servisná zmluva 13.06.2012
04/06/2012 - Zmluva o dielo 13.06.2012
02/06/2012 - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu 12.06.2012
01/06/2012 - Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 12.06.2012
09/06/2012 - Zmluva o dielo 08.06.2012
08/06/2012 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 07.06.2012
06/06/2012 - Poistná zmluva 01.06.2012
01/04/2012 - Poistná zmluva 19.04.2012
SPP - Zmluva o dodávke plynu - SPP-zmluva o dodávke plynu - (Prešovská 5) 01.03.2012
ZD zo dňa 22.01.2012 - Dodatok č.1 - Zmluva o dielo - Milanko s.r.o. 01.02.2012
Kúpna zmluva - 01/01/2012 - Kúpna zmluva - p. Morongová - predaj laminátovej podlahy 24.01.2012
ZD zo dňa 22.01.2012 - Zmluva o dielo - Milanko s.r.o. (Obnova a prestavba bytového domu - Starý jarok č. 47) 23.01.2012
Ukončenie nájmu - Dohoda o ukončení nájmu - p. Morongová 17.01.2012
e01#1-2JPCTEA - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2 14.01.2012
e01#1-2JP4AK0 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.01.2012
ČMZ: 1/01/2012 - Mandátna zmluva - Ján Molčan 11.01.2012