Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

ZD zo dňa 22.01.2012 - Dodatok č.1 - Zmluva o dielo - Milanko s.r.o.

Poradové číslo ZD zo dňa 22.01.2012 - Dodatok č.1
Názov zmluvy Zmluva o dielo - Milanko s.r.o.
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Milanko s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
2. zmluvná strana - IČO 31731244
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH ---
Dátum uzavretia zmluvy 31.01.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 01.02.2012
Dátum skončenia platnosti zmluvy 30.06.2014

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 2. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť