Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/03/2015 - Zmluva o partnerstve a spolupráci

Poradové číslo 12/03/2015
Názov zmluvy Zmluva o partnerstve a spolupráci
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Prešovský samosprávny kraj
1. zmluvná strana - Adresa Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
1. zmluvná strana - IČO 37870475
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 24.03.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 25.03.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 25. 3. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť