Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/04/2016 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 07/04/2016
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Invest Leasing, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
2. zmluvná strana - IČO 31413056
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 4 050,- €
Dátum uzavretia zmluvy 05.04.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 05.04.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 5. 4. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť