Navigácia

Obsah


Zmluvy - 2016

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
35/12/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie 31.12.2017
18/07/2016 - Nájomná zmluva 25.07.2017
26/12/2016 - Úrazové poistenie 02.01.2017
36/12/2016 - Dohoda o ukončení zmluvy o nájme 01.01.2017
37/12/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie 01.01.2017
13/09/2016 - Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb 31.12.2016
30/12/2016 - Nájomná zmluva 31.12.2016
31/12/2016 - Nájomná zmluva 31.12.2016
32/12/2016 - Nájomná zmluva 31.12.2016
33/12/2016 - Nájomná zmluva 31.12.2016
34/12/2016 - Nájomná zmluva 31.12.2016
23/12/2016 - Zmluva o grantovom účte 30.12.2016
28/12/2016 - Nájomná zmluva 30.12.2016
29/12/2016 - Nájomná zmluva 30.12.2016
22/12/2016 - Nájomná zmluva 29.12.2016
21/12/2016 - Nájomná zmluva 28.12.2016
27/12/2016 - Úrazové poistenie 26.12.2016
20/12/2016 - Poistná zmluva 23.12.2016
18/12/2016 - Nájomná zmluva 21.12.2016
19/12/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 21.12.2016
17/12/2016 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb 20.12.2016
14/12/2016 - Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 19.12.2016
15/12/2016 - Nájomná zmluva 19.12.2016
16/12/2016 - Dodatok č. 1/2016 k nájomnej zmluve 19.12.2016
25/12/2016 - Kúpna zmluva 17.12.2016
24/12/2016 - Kúpna zmluva 10.12.2016
09/12/2016 - Nájomná zmluva 08.12.2016
10/12/2016 - Nájomná zmluva 08.12.2016
11/12/2016 - Nájomná zmluva 08.12.2016
12/12/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 08.12.2016
13/12/2016 - Nájomná zmluva 08.12.2016
05/12/2016 - Kúpna zmluva 02.12.2016
06/12/2016 - Kúpna zmluva 02.12.2016
07/12/2016 - Kúpna zmluva 02.12.2016
08/12/2016 - Kúpna zmluva 02.12.2016
01/12/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 01.12.2016
03/12/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 01.12.2016
04/12/2016 - Nájomná zmluva 01.12.2016
02/12/2016 - Nájomná zmluva 30.11.2016
38/11/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 23.11.2016
39/11/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 23.11.2016
40/11/2016 - Nájomná zmluva 23.11.2016
41/11/2016 - Nájomná zmluva 23.11.2016
42/11/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 23.11.2016
01/11/2016 - Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 16.11.2016
02/11/2016 - Zmluva o dielo 16.11.2016
03/11/2016 - Zmluva o dielo 16.11.2016
04/11/2016 - Zmluva o dielo 16.11.2016
05/11/2016 - Zmluva o dielo 16.11.2016
07/11/2016 - Zmluva o dielo 16.11.2016
09/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
10/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
11/11/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 16.11.2016
12/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
13/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
14/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
15/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
16/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
17/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
18/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
19/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
20/11/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 16.11.2016
21/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
22/11/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 16.11.2016
23/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
24/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
25/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
26/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
27/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
28/11/2016 - Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb 16.11.2016
29/11/2016 - Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb 16.11.2016
30/11/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 16.11.2016
31/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
32/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
33/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
35/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
36/11/2016 - Nájomná zmluva 16.11.2016
37/11/2016 - Zmluva o náje nebytových priestorov 16.11.2016
34/11/2016 - Nájomná zmluva 09.11.2016
20/10/2016 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 03.11.2016
18/10/2016 - Zmluva o poskytnutí grantu 18.10.2016
19/10/2016 - Zmluva 18.10.2016
15/10/2016 - Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM 13.10.2016
17/10/2016 - Kúpna zmluva 13.10.2016
16/10/2016 - KZ IBV 12/2016 12.10.2016
08/11/2016 - Zmluva o dielo 12.10.2016
14/10/2016 - Kúpna zmluva 11.10.2016
06/11/2016 - Zmluva o dielo 10.10.2016
07/10/2016 - Zmluva o dielo 07.10.2016
08/10/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 07.10.2016
09/10/2016 - Nájomná zmluva 07.10.2016
10/10/2016 - Nájomná zmluva 07.10.2016
11/10/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 07.10.2016
12/10/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 07.10.2016
13/10/2016 - Nájomná zmluva 07.10.2016
06/10/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 06.10.2016
04/10/2016 - Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb 05.10.2016
05/10/2016 - Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 05.10.2016
03/10/2016 - Dodatok č. 1 d dohode č. 1-2015-§54-ŠnZ 04.10.2016
01/10/2016 - Kúpno-predajná zmluva 03.10.2016
02/10/2016 - Zmluva o dielo 03.10.2016
22/09/2016 - dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ 30.09.2016
19/09/2016 - Kúpna zmluva 29.09.2016
20/09/2016 - Kúpna zmluva 29.09.2016
21/09/2016 - Kúpna zmluva 29.09.2016
15/09/2016 - Nájomná zmluva 28.09.2016
16/09/2016 - Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb 28.09.2016
17/09/2016 - Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb 28.09.2016
18/09/2016 - Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb 28.09.2016
14/09/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 27.09.2016
10/09/2016 - Dodatok č. 1 d dohode č. 1-2015-§54-ŠnZ 22.09.2016
11/09/2016 - Dodatok č. 1 k dohode č. 47-2015-§54ŠnZ 22.09.2016
12/09/2016 - Zmluva o dielo 22.09.2016
05/09/2016 - Nájomná zmluva 20.09.2016
06/09/2016 - Nájomná zmluva 20.09.2016
07/09/2016 - Kúpna zmluva 20.09.2016
08/09/2016 - Kúpna zmluva 20.09.2016
09/09/2016 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20.09.2016
04/09/2016 - Zmluva o dielo 14.09.2016
01/09/2016 - Nájomná zmluva 12.09.2016
02/09/2016 - Nájomná zmluva 12.09.2016
03/09/2016 - Zmluva o výpožičke 12.09.2016
28/08/2016 - Nájomná zmluva 31.08.2016
29/08/2016 - Nájomná zmluva 31.08.2016
30/08/2016 - Nájomná zmluva 31.08.2016
33/08/2016 - Dohoda o vzájomnej spolupráci 31.08.2016
34/08/2016 - Zmluva o zabezpečení odbornej praxe 31.08.2016
35/08/2016 - Zmluva o dielo 31.08.2016
32/08/2016 - Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 26.08.2016
31/08/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 25.08.2016
27/08/2016 - Nájomná zmluva 23.08.2016
26/08/2016 - Nájomná zmluva 20.08.2016
23/08/2016 - Zmluva o dielo 19.08.2016
24/08/2016 - Zmluva o dielo 19.08.2016
25/08/2016 - Zmluva o dielo 19.08.2016
22/08/2016 - Nájomná zmluva 18.08.2016
19/08/2016 - Zmluva o dielo 10.08.2016
20/08/2016 - Zmluva o dielo 10.08.2016
14/08/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 09.08.2016
15/08/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 09.08.2016
16/08/2016 - Nájomná zmluva 09.08.2016
17/08/2016 - Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe 09.08.2016
18/08/2016 - Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 09.08.2016
10/08/2016 - Nájomná zmluva 05.08.2016
11/08/2016 - Nájomná zmluva 05.08.2016
12/08/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 05.08.2016
13/08/2016 - Nájomná zmluva 05.08.2016
07/08/2016 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 03.08.2016
08/08/2016 - Nájomná zmluva 03.08.2016
09/08/2016 - Nájomná zmluva 03.08.2016
05/08/2016 - Nájomná zmluva 02.08.2016
01/08/2016 - Nájomná zmluva 01.08.2016
02/08/2016 - Nájomná zmluva 01.08.2016
03/08/2016 - Nájomná zmluva 01.08.2016
04/08/2016 - Nájomná zmluva 01.08.2016
06/08/2016 - Nájomná zmluva 01.08.2016
25/07/2016 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 28.07.2016
26/07/2016 - Zmluva o dodávke pitnej vody 28.07.2016
27/07/2016 - Zmluva o dodávke pitnej vody 28.07.2016
23/07/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie 27.07.2016
24/07/2016 - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 27.07.2016
22/07/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 26.07.2016
16/07/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie 25.07.2016
17/07/2016 - Nájomná zmluva 25.07.2016
19/07/2016 - Nájomná zmluva 25.07.2016
20/07/2016 - Nájomná zmluva 25.07.2016
21/07/2016 - Nájomná zmluva 25.07.2016
21/08/2016 - Zmluva o dielo 25.07.2016
15/07/2016 - dodatok č. 2 k Zmluve č. 01-07-12-2015 22.07.2016
14/07/2016 - Dohoda o poskytnutí fin. príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest 21.07.2016
12/07/2016 - Nájomná zmluva 20.07.2016
13/07/2016 - Nájomná zmluva 20.07.2016
11/07/2016 - Dohoda 11.07.2016
10/07/2016 - Nájomná zmluva 08.07.2016
08/07/2016 - Nájomná zmluva 07.07.2016
09/07/2016 - Nájomná zmluva 07.07.2016
02/07/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 04.07.2016
03/07/2016 - Nájomná zmluva 04.07.2016
04/07/2016 - Kúpna zmluva 04.07.2016
05/07/2016 - Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nehnuteľností zo dňa 13.11.2015 04.07.2016
06/07/2016 - Nájomná zmluva 04.07.2016
07/07/2016 - Nájomná zmluva 04.07.2016
01/07/2016 - Kúpna zmluva 01.07.2016
27/06/2016 - Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0201-15-08743 30.06.2016
23/06/2016 - Nájomná zmluva 28.06.2016
22/06/2016 - Zmluva o pripojení 23.06.2016
24/06/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 23.06.2016
25/06/2016 - Nájomná zmluva 23.06.2016
26/06/2016 - Nájomná zmluva 23.06.2016
18/06/2016 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 22.06.2016
17/06/2016 - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 21.06.2016
19/06/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 21.06.2016
20/06/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 21.06.2016
21/06/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 21.06.2016
14/06/2016 - Nájomná zmluva 16.06.2016
15/06/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 16.06.2016
16/06/2016 - Kúpna zmluva 16.06.2016
12/06/2016 - Zmluva o výkone správy 13.06.2016
13/06/2016 - Dodatok k dohode 13.06.2016
07/06/2016 - Kúpna zmluva 10.06.2016
04/06/2016 - Nájomná zmluva 09.06.2016
06/06/2016 - Nájomná zmluva 09.06.2016
08/06/2016 - Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 09.06.2016
09/06/2016 - Nájomná zmluva 09.06.2016
10/06/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 09.06.2016
11/06/2016 - Nájomná zmluva 09.06.2016
03/06/2016 - Zmluva o dodávke elektriny 08.06.2016
05/06/2016 - Nájomná zmluva 04.06.2016
01/06/2016 - Zmluva o odpadoch 03.06.2016
02/06/2016 - Kúpna zmluva 01.06.2016
30/05/2016 - Nájomná zmluva 30.05.2016
31/05/2016 - Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania 30.05.2016
32/05/2016 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1-31-03-2015 30.05.2016
22/05/2016 - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 25.05.2016
23/05/2016 - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 25.05.2016
24/05/2016 - Kúpna zmluva 25.05.2016
25/05/2016 - Kúpna zmluva 25.05.2016
26/05/2016 - Kúpna zmluva 25.05.2016
27/05/2016 - Nájomná zmluva 25.05.2016
28/05/2016 - Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 25.05.2016
29/05/2016 - Nájomná zmluva 25.05.2016
21/05/2016 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 24.05.2016
20/05/2016 - Kúpna zmluva 19.05.2016
14/05/2016 - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 17.05.2016
18/05/2016 - Nájomná zmluva 17.05.2016
19/05/2016 - Mandátna zmluva 17.05.2016
17/05/2016 - Dodatok č. N20160226001D01 12.05.2016
16/05/2016 - Nájomná zmluva 11.05.2016
15/05/2016 - Nájomná zmluva 10.05.2016
13/05/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 09.05.2016
11/05/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 06.05.2016
12/05/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 06.05.2016
08/05/2016 - Nájomná zmluva 05.05.2016
09/05/2016 - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 05.05.2016
10/05/2016 - Nájomná zmluva 05.05.2016
04/05/2016 - Nájomná zmluva 03.05.2016
05/05/2016 - Nájomná zmluva 03.05.2016
06/05/2016 - Nájomná zmluva 03.05.2016
07/05/2016 - Nájomná zmluva 03.05.2016
01/05/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 02.05.2016
02/05/2016 - dodatok k nájomnej zmluve 02.05.2016
03/05/2016 - Nájomná zmluva 02.05.2016
27/04/2016 - Zmluva o spolupráci 27.04.2016
21/04/2016 - Nájomná zmluva 20.04.2016
22/04/2016 - Nájomná zmluva 20.04.2016
23/04/2016 - Nájomná zmluva 20.04.2016
24/04/2016 - Nájomná zmluva 20.04.2016
25/04/2016 - Nájomná zmluva 20.04.2016
20/04/2016 - Zámenná zmluva 13.04.2016
18/04/2016 - Nájomná zmluva 12.04.2016
19/04/2016 - Nájomná zmluva 12.04.2016
17/04/2016 - Zmluva o dielo 11.04.2016
14/04/2016 - Nájomná zmluva 08.04.2016
15/04/2016 - Nájomná zmluva 08.04.2016
16/04/2016 - Nájomná zmluva 08.04.2016
11/04/2016 - Kúpna zmluva 07.04.2016
12/04/2016 - Kúpna zmluva 07.04.2016
13/04/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie 07.04.2016
08/04/2016 - Nájomná zmluva 07.04.2016
09/04/2016 - Nájomná zmluva 07.04.2016
10/04/2016 - Zmluva o dielo 06.04.2016
06/04/2016 - Kúpna zmluva 05.04.2016
07/04/2016 - Zmluva o dielo 05.04.2016
03/04/2016 - Nájomná zmluva 04.04.2016
04/04/2016 - Zmluva o nájme nebytových priestorov 04.04.2016
05/04/2016 - Kúpna zmluva 04.04.2016
26/04/2016 - Dohoda č. 16/36/012/14 01.04.2016
01/04/2016 - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 01.04.2016
02/04/2016 - Nájomná zmluva 01.04.2016
27/03/2016 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP 31.03.2016
28/03/2016 - Kúpna zmluva 31.03.2016
25/03/2016 - Nájomná zmluva 30.03.2016
26/03/2016 - Nájomná zmluva 30.03.2016
24/03/2016 - Zmluva o dielo 24.03.2016
22/03/2016 - Dodatok k zmluve o NFP 22.03.2016
23/03/2016 - Dodatok k Zmluve o dielo 22.03.2016
17/03/2016 - Nájomná zmluva 19.03.2016
16/03/2016 - Dohoda 18.03.2016
15/03/2016 - Kúpna zmluva 17.03.2016
18/03/2016 - dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 16.03.2016
19/03/2016 - dodatok k nájomnej zmluve 16.03.2016
20/03/2016 - Nájomná zmluva 16.03.2016
21/03/2016 - Nájomná zmluva 16.03.2016
11/03/2016 - Nájomná zmluva 12.03.2016
12/03/2016 - Nájomná zmluva 12.03.2016
13/03/2016 - Nájomná zmluva 12.03.2016
14/03/2016 - Nájomná zmluva 12.03.2016
09/03/2016 - Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní kom odpadu 09.03.2016
10/03/2016 - Kúpna zmluva 09.03.2016
05/03/2016 - Zmluva o poskytnutí služieb 04.03.2016
06/03/2016 - Dohoda o ukončení zmluy o nájme nehnuteľností 04.03.2016
07/03/2016 - Zmluva o spolupráci 04.03.2016
08/03/2016 - Zmluva o spolupráci 04.03.2016
01/03/2016 - Nájomná zmluva 03.03.2016
02/03/2016 - Dodatok č. 1 k dohode č. 69 03.03.2016
03/03/2016 - Zmluva o dielo 03.03.2016
04/03/2016 - Nájomná zmluva 03.03.2016
24/02/2016 - Havaríjne poistenie 29.02.2016
23/02/2016 - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti 29.02.2016
21/02/2016 - Nájomná zmluva 25.02.2016
22/02/2016 - Zmluva o dielo 25.02.2016
15/02/2016 - Zmluva o dielo 24.02.2016
16/02/2016 - Nájomná zmluva 24.02.2016
17/02/2016 - dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 24.02.2016
18/02/2016 - Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ 24.02.2016
19/02/2016 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 24.02.2016
13/02/2016 - Nájomná zmluva 16.02.2016
14/02/2016 - Zámenná zmluva 16.02.2016
10/02/2016 - Nájomná zmluva 10.02.2016
12/02/2016 - Zmluva o dielo 10.02.2016
11/02/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 09.02.2016
20/02/2016 - Nájomná zmluva 05.02.2016
03/02/2016 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 04.02.2016
04/02/2016 - Nájomná zmluva 04.02.2016
05/02/2016 - Zmluva o poskytnutá Palubnej jednotky 04.02.2016
06/02/2016 - Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest 04.02.2016
07/02/2016 - Kúpna zmluva 04.02.2016
09/02/2016 - Kúpna zmluva 04.02.2016
02/02/2016 - Kúpno-predajná zmluva 03.02.2016
01/02/2016 - Mandátna zmluva 02.02.2016
10/01/2016 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 30.01.2016
09/01/2016 - Dohoda 29.01.2016
11/01/2016 - Nájomná zmluva 28.01.2016
12/01/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 27.01.2016
04/01/2016 - Nájomná zmluva 26.01.2016
07/01/2016 - Darovacia zmluva 26.01.2016
08/01/2016 - Rámcová kúpna zmluva 26.01.2016
05/01/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 22.01.2016
06/01/2016 - Nájomná zmluva 19.01.2016
03/01/2016 - dodatok k Zmluve o užívaní vymedzených úsekov ciest 12.01.2016
01/01/2016 - Zmluva o dodávke plynu 09.01.2016
02/01/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve 09.01.2016
08/02/2016 - Dodatok k zmluve 02.01.2016