Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

18/10/2016 - Zmluva o poskytnutí grantu

Poradové číslo 18/10/2016
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí grantu
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko ČSOB nadácia
1. zmluvná strana - Adresa Michalská 18, 815 63 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 42182743
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 2200
Dátum uzavretia zmluvy 17.10.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 18.10.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 18. 10. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť