Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

32/05/2016 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1-31-03-2015

Poradové číslo 32/05/2016
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1-31-03-2015
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Numeral, spol. s r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Ťačevská 19, 085 01 Bardejov
1. zmluvná strana - IČO 36489671
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 03.05.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 30.05.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 5. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť