Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

27/06/2016 - Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0201-15-08743

Poradové číslo 27/06/2016
Názov zmluvy Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0201-15-08743
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Československá obchodná banka, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Michalská 18, 815 63 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 36854140
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 29.06.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 30.06.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 6. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť