Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

23/12/2016 - Zmluva o grantovom účte

Poradové číslo 23/12/2016
Názov zmluvy Zmluva o grantovom účte
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Prima banka Slovensko, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Hodžova 11, 010 11 Žilina
2. zmluvná strana - IČO 31575951
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 29.12.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 30.12.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 12. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť