Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/06/2016 - Zmluva o výkone správy

Poradové číslo 12/06/2016
Názov zmluvy Zmluva o výkone správy
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Oblastná organizácia CR, Tatry Spiš
1. zmluvná strana - Adresa Hlavné námestie 1,060 01 Kežmarok
1. zmluvná strana - IČO 42234565
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 30.05.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 13.06.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 13. 6. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť