Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

16/07/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie

Poradové číslo 16/07/2016
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí dotácie
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Prešovský samosprávny kraj
1. zmluvná strana - Adresa Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
1. zmluvná strana - IČO 37870475
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1 000,- €
Dátum uzavretia zmluvy 18.07.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 25.07.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 25. 7. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť