Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

02/09/2017 - Zmluva o spolupráci

Poradové číslo 02/09/2017
Názov zmluvy Zmluva o spolupráci
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Oblastná organizácie CR Tatry-Spiš-Pieniny
1. zmluvná strana - Adresa Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
1. zmluvná strana - IČO 42234565
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 26.06.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 07.09.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 7. 9. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť