Navigácia

Obsah


Zmluvy - 2017

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
26/12/2017 - Zmluva o poskytnutí dotácie 30.12.2017
28/12/2017 - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 29.12.2017
23/12/2017 - Dohoda č. 17-36-012-55 28.12.2017
24/12/2017 - Zmluva o dielo 27.12.2017
25/12/2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 27.12.2017
21/12/2017 - Mandátna zmluva 22.12.2017
22/12/2017 - Zmluva o poskytnutí dotácie 22.12.2017
20/12/2017 - Dohoda - Šanca pre mladých 21.12.2017
15/12/2017 - Nájomná zmluva 20.12.2017
16/12/2017 - Nájomná zmluva 20.12.2017
17/12/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 20.12.2017
18/12/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 20.12.2017
19/12/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 20.12.2017
14/12/2017 - Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 18.12.2017
12/12/2017 - Dohoda č. 17-36-012-35 15.12.2017
13/12/2017 - Dodatok k NZ 15.12.2017
11/12/2017 - Ročná zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO 13.12.2017
10/12/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 12.12.2017
09/12/2017 - Zmluva o poskytnutí NFP 11.12.2017
06/12/2017 - Zmluva o poskytovaní technických služieb 07.12.2017
07/12/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 07.12.2017
08/12/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 07.12.2017
03/12/2017 - Kúpna zmluva 05.12.2017
04/12/2017 - Kúpna zmluva 05.12.2017
05/12/2017 - Kúpna zmluva 05.12.2017
01/12/2017 - Dodatok k Zmuve o dielo 84-2017-IS 01.12.2017
02/12/2017 - Darovacia zmluva 01.12.2017
18/11/2017 - Kúpna zmluva 30.11.2017
17/11/2017 - Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 29.11.2017
29/12/2017 - Zmluva o dielo 28.11.2017
15/11/2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP zberný dvor 23.11.2017
13/11/2017 - Dodatok č. 3 22.11.2017
14/11/2017 - Zmluva o podmienkach dodávania stravy 22.11.2017
16/11/2017 - Dodatok č. 01 k Zmluvám o dodávke plynu 16.11.2017
11/11/2017 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb 15.11.2017
12/11/2017 - Zmluva o spolupráci 15.11.2017
10/11/2017 - Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta 13.11.2017
02/11/2017 - Dohoda č. 17-36-010-49 07.11.2017
03/11/2017 - Zmluva o dielo 07.11.2017
04/11/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 07.11.2017
05/11/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 07.11.2017
06/11/2017 - Nájomná zmluva 07.11.2017
07/11/2017 - Nájomná zmluva 07.11.2017
08/11/2017 - Nájomná zmluva 07.11.2017
09/11/2017 - Nájomná zmluva 07.11.2017
01/11/2017 - Dodatok č.2 k mandátnej zmluve 03.11.2017
19/10/2017 - Dohoda č. 17-36-051-157 26.10.2017
20/10/2017 - Dohoda č. 17-36-50J-40 26.10.2017
21/10/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb 26.10.2017
18/10/2017 - Zmluva o dodávke pitnej vody 23.10.2017
16/10/2017 - Zmluva o dielo 21.10.2017
17/10/2017 - Zmluva o dielo 21.10.2017
15/10/2017 - Zmluva o odbornej pomoci a spolupráci 19.10.2017
14/10/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb 18.10.2017
13/10/2017 - zmluva o združenej dodávke elektriny 17.10.2017
09/10/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb 12.10.2017
10/10/2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb 12.10.2017
11/10/2017 - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 12.10.2017
12/10/2017 - Zmluva o dodávke vody 11.10.2017
07/10/2017 - Zmluva o dodávke plynu 10.10.2017
08/10/2017 - Zmluva o dodávke plynu 10.10.2017
06/10/2017 - Zmluva o dielo 09.10.2017
04/10/2017 - Nájomná zmluva 06.10.2017
05/10/2017 - Dohoda 06.10.2017
02/10/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 03.10.2017
03/10/2017 - Zmluva o poskytnutí služieb 03.10.2017
01/10/2017 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 02.10.2017
22/09/2017 - Zmluva o nájme nebytových priestorov 29.09.2017
21/09/2017 - Zmluva o dielo 28.09.2017
20/09/2017 - Zmluva o dielo 27.09.2017
17/09/2017 - Zmena zmuvy o dielo č. 1 26.09.2017
18/09/2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 26.09.2017
19/09/2017 - Dohoda č. 17-36-052-522 26.09.2017
16/09/2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 22.09.2017
12/09/2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytutí NFP 21.09.2017
13/09/2017 - Zmluva o poskytnutí služieb 21.09.2017
14/09/2017 - Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve 21.09.2017
15/09/2017 - Zmluva o nájme nehnuteľnosti 21.09.2017
08/09/2017 - Zmluva o nájme nehnuteľnosti 20.09.2017
09/09/2017 - Zmluva o dielo 20.09.2017
10/09/2017 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 20.09.2017
11/09/2017 - Zmluva o dielo 20.09.2017
07/09/2017 - Zmluva o spolupráci 09.09.2017
02/09/2017 - Zmluva o spolupráci 07.09.2017
03/09/2017 - Zmluva o dodaní tovaru 07.09.2017
04/09/2017 - Dohoda č. 17-36-012-23 07.09.2017
05/09/2017 - Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich 07.09.2017
06/09/2017 - Kúpna zmluva 07.09.2017
01/09/2017 - Nájomná zmluva 06.09.2017
14/08/2017 - Dodatok č. 1 k zmluve o dopravných službách 24.08.2017
15/08/2017 - Zmluva o dielo 23.08.2017
12/08/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 21.08.2017
13/08/2017 - Dohoda č. 17-36-052-420 21.08.2017
11/08/2017 - Zmluva o poskytnutí NFP 16.08.2017
10/08/2017 - Zmluva o poskytnutí NFP 14.08.2017
07/08/2017 - Zmluva o dielo 10.08.2017
08/08/2017 - Zmluva o poskytnutí služby 10.08.2017
09/08/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb 10.08.2017
04/08/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 09.08.2017
05/08/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 09.08.2017
06/08/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 09.08.2017
03/08/2017 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb 04.08.2017
02/08/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 03.08.2017
01/08/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 02.08.2017
16/07/2017 - Kúpna zmluva 31.07.2017
15/07/2017 - Kúpna zmluva 24.07.2017
10/05/2017 - Zmluva o dodaní tovaru 23.07.2017
14/07/2017 - Mandátna zmluva 20.07.2017
13/07/2017 - Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania abolv.praxe 17.07.2017
09/07/2017 - Kúpna zmluva 11.07.2017
10/07/2017 - Kúpna zmluva 11.07.2017
11/07/2017 - Nájomná zmluva 11.07.2017
12/07/2017 - Nájomná zmluva 11.07.2017
08/07/2017 - Zámenná zmluva 10.07.2017
03/07/2017 - Zmluva o nájme nebytových priestorov 04.07.2017
04/07/2017 - Nájomná zmluva 04.07.2017
05/07/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 04.07.2017
06/07/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 04.07.2017
07/07/2017 - Dohoda 04.07.2017
01/07/2017 - Nájomná zmluva 03.07.2017
02/07/2017 - Zmluva o nájme nehnuteľnosti 03.07.2017
12/06/2017 - Zmluva o styku s vlečkou 29.06.2017
10/06/2017 - Zmluva o poskytnutí dotácie 28.06.2017
11/06/2017 - Mandátna zmluva 27.06.2017
09/06/2017 - Dohoda o ukončení zmluvy 20.06.2017
08/06/2017 - Zmluva o dielo 19.06.2017
06/06/2017 - Kúpna zmluva 15.06.2017
07/06/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 15.06.2017
05/06/2017 - Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena 14.06.2017
04/06/2017 - Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 12.06.2017
03/06/2017 - Zmluva o dielo 08.06.2017
01/06/2017 - Dohoda 07.06.2017
25/05/2017 - Zmluva o vykonávaní súkromných odborných veterinárnych činností a služieb 02.06.2017
22/05/2017 - Zmluva o dielo 01.06.2017
23/05/2017 - Zmluva o spolupráci 01.06.2017
24/05/2017 - Zmluva o dielo 01.06.2017
20/05/2017 - Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 31.05.2017
21/05/2017 - Zmluva o odchyte túlavých zvierat 31.05.2017
19/05/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb 30.05.2017
14/05/2017 - Zmluva o prevádzke motorového vozňa 29.05.2017
15/05/2017 - Prepravný poriadok 29.05.2017
16/05/2017 - Zmluva o dopravných službách turistického charakteru 29.05.2017
17/05/2017 - Zmluva o dielo 29.05.2017
18/05/2017 - Zmluva o dielo 29.05.2017
13/05/2017 - Zmluva o dielo 25.05.2017
06/05/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 23.05.2017
07/05/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb 23.05.2017
08/05/2017 - Zmluva o dielo 23.05.2017
09/05/2017 - Mandátna zmluva 23.05.2017
11/05/2017 - Dohoda o urovnaní 23.05.2017
12/05/2017 - Zmluva o dielo 23.05.2017
03/05/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 03.05.2017
04/05/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 03.05.2017
05/05/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 03.05.2017
01/05/2017 - Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu 02.05.2017
02/05/2017 - Dodatok č. 05 k Zmluvám o dodávke plynu 02.05.2017
15/04/2017 - Zmluva o dielo 28.04.2017
12/04/2017 - Dohoda č. 2-2017-§54-ŠnZ 26.04.2017
13/04/2017 - Dohoda č. 17/36/054/18 26.04.2017
14/04/2017 - Zmluva o dielo 26.04.2017
10/04/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb 13.04.2017
11/04/2017 - Kúpna zmluva 13.04.2017
09/04/2017 - Zmluva o poskytnutí NFP 10.04.2017
04/04/2017 - Dodatok k nájomnej zmluvy 08.04.2017
06/04/2017 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 08.04.2017
07/04/2017 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 08.04.2017
05/04/2017 - Dohoda č. 17-36-012-10 07.04.2017
03/04/2017 - Zmluva o dielo 06.04.2017
01/04/2017 - Kúpna zmluva 04.04.2017
02/04/2017 - Úrazové poistenie 04.04.2017
16/04/2017 - Zmluva o dielo 04.04.2017
21/03/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 31.03.2017
19/03/2017 - Dohoda č. 17/36/052/312 28.03.2017
18/03/2017 - Zmuva o odvádzaní a čistení odpadových vôd 27.03.2017
20/03/2017 - Dohoda č. 16/36/054/10 27.03.2017
16/03/2017 - Poistná zmluva 23.03.2017
17/03/2017 - Úrazové poistenie 23.03.2017
15/03/2017 - Zmluva o poskytnutí NFP 22.03.2017
12/03/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb 21.03.2017
13/03/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb 21.03.2017
14/03/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb 21.03.2017
11/03/2017 - Zmluva o dielo 20.03.2017
10/03/2017 - Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 10.03.2017
09/03/2017 - Mandátna zmluva 10.03.2017
07/03/2017 - Zmluva o dielo 09.03.2017
08/03/2017 - Zmluva o dielo 09.03.2017
06/03/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 04.03.2017
02/03/2017 - Dohoda č. 17-36-012-7 03.03.2017
03/03/2017 - Dohoda o vyrovaní formou splátkového kalendára 03.03.2017
04/03/2017 - Úrazové poistenie 03.03.2017
05/03/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 03.03.2017
01/03/2017 - Zmluva o poskytnutí dotácie 02.03.2017
35/02/2017 - Nájomná zmluva 28.02.2017
36/02/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 28.02.2017
37/02/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 28.02.2017
38/02/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 28.02.2017
39/02/2017 - Dohoda č. 17-36-052-162 28.02.2017
40/02/2017 - Dodatok č. k zmluve o výpožičke 28.02.2017
26/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 24.02.2017
28/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 24.02.2017
29/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 24.02.2017
30/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 24.02.2017
32/02/2017 - Nájomná zmluva 24.02.2017
33/02/2017 - Nájomná zmluva 24.02.2017
34/02/2017 - Zmluva o združenej dodávke elektriny 24.02.2017
25/02/2017 - Nájomná zmluva 23.02.2017
21/02/2017 - Nájomná zmluva 22.02.2017
22/02/2017 - Nájomná zmluva 22.02.2017
23/02/2017 - Nájomná zmluva 22.02.2017
24/02/2017 - Nájomná zmluva 22.02.2017
18/02/2017 - Dodatok č. 1 21.02.2017
19/02/2017 - Dodatok č. 1 21.02.2017
20/02/2017; - Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy 21.02.2017
27/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 21.02.2017
31/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 21.02.2017
17/02/2017 - Kúpna zmluva 20.02.2017
16/02/2017 - Nájomná zmluva 17.02.2017
12/02/2017 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.02.2017
13/02/2017 - Zmluva o dielo 13.02.2017
14/02/2017 - Zmluva o dielo 13.02.2017
15/02/2017 - Zmluva o dielo 13.02.2017
09/02/2017 - Nájomná zmluva 09.02.2017
07/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 07.02.2017
02/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejnézho vodovodu 06.02.2017
03/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejnézho vodovodu 06.02.2017
04/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejnézho vodovodu 06.02.2017
05/02/2017 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 06.02.2017
06/02/2017 - Ročná zmluva o zbere KO 06.02.2017
08/02/2017 - Zmluva o dielo 06.02.2017
10/02/2017 - Kúpna zmluva 03.02.2017
11/02/2017 - Kúpna zmluva 03.02.2017
01/02/2017 - Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach 02.02.2017
28/01/2017 - Nájomná zmluva 01.02.2017
23/01/2017 - Dohoda 26.01.2017
24/01/2017 - Nájomná zmluva 26.01.2017
25/01/2017 - Nájomná zmluva 26.01.2017
26/01/2017 - Nájomná zmluva 26.01.2017
27/01/2017 - Dodatok k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti 26.01.2017
22/01/2017 - Zmluva o dielo 25.01.2017
18/01/2017 - Zmluva o dielo 23.01.2017
19/01/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 23.01.2017
20/01/2017 - Nájomná zmluva 23.01.2017
21/01/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 23.01.2017
11/01/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 18.01.2017
12/01/2017 - Nájomná zmluva 18.01.2017
13/01/2017 - Nájomná zmluva 18.01.2017
14/01/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 18.01.2017
15/01/2017 - Nájomná zmluva 18.01.2017
16/01/2017 - Nájomná zmluva 18.01.2017
17/01/2017 - Nájomná zmluva 18.01.2017
09/01/2017 - Zmluva o dielo 16.01.2017
10/01/2017 - Nájomná zmluva 16.01.2017
04/01/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 11.01.2017
05/01/2017 - Dodatok k nájomnej zmluve 11.01.2017
06/01/2017 - Nájomná zmluva 11.01.2017
07/01/2017 - Kúpna zmluva 11.01.2017
08/01/2017 - Poistná zmluva 11.01.2017
01/01/2017 - Zámenná zmluva 09.01.2017
02/01/2017 - Kúpna zmluva 09.01.2017
03/01/2017 - Dohoda o ukončení platnosti zmluvy 09.01.2017