Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

09/04/2017 - Zmluva o poskytnutí NFP

Poradové číslo 09/04/2017
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo ŽP SR
1. zmluvná strana - Adresa Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 421
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 492 246,45 €
Dátum uzavretia zmluvy 06.04.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 10.04.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 10. 4. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť