Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/02/2017 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 08/02/2017
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
2. zmluvná strana - Adresa Slovenská 86, 080 01 Prešov
2. zmluvná strana - IČO 17085501
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 5 700,- €
Dátum uzavretia zmluvy 29.12.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 06.02.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 6. 2. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť