Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

10/09/2017 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Poradové číslo 10/09/2017
Názov zmluvy Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Komunálna poisťovňa, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 31595545
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 31.08.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 20.09.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 20. 9. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť