Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

40/02/2017 - Dodatok č. k zmluve o výpožičke

Poradové číslo 40/02/2017
Názov zmluvy Dodatok č. k zmluve o výpožičke
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo vnútra SR
1. zmluvná strana - Adresa Pribinova 2, 812 72 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00151866
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 27.02.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 28.02.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 28. 2. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť