Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/09/2017 - Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Poradové číslo 08/09/2017
Názov zmluvy Zmluva o nájme nehnuteľnosti
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35815256
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 447
Dátum uzavretia zmluvy 19.09.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 20.09.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 20. 9. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť