Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.05.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP

08/05/2020

Neuvedené

Ministerstvo ŽP

mesto Spišské Podhradie

21.05.2020

Nájomná zmluva

07/05/2020

1,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie

mesto Spišské Podhradie

15.05.2020

Zmluva o výpožičke

06/05/2020

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Ministerstvo vnútra

14.05.2020

Dohoda č. 20-36-012-6

05/05/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

mesto Spišské Podhradie

13.05.2020

Protokol o odovzdaní a prevzatí

04/05/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra

mesto Spišské Podhradie

06.05.2020

Zmluva o dielo

03/05/2020

3 720,00 EUR

TERA green s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

05.05.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

02/05/2020

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s.

mesto Spišské Podhradie

04.05.2020

Kúpna zmluva

01/05/2020

2 256,00 EUR

Dionýz Csizmazia

mesto Spišské Podhradie

30.04.2020

Zmluva o elektronickej službe Business24

34/04/2020

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

mesto Spišské Podhradie

27.04.2020

Zmluva o zriadení založného práva

33/04/2020

neuvedené

Slovenská agentúra ŽP

mesto Spišské Podhradie

27.04.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o účelovom úvere

32/04/2020

Neuvedené

Československá obchodná banka, a.s.

mesto Spišské Podhradie

27.04.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o kontokorentnom úvere

31/04/2020

Neuvedené

Československá obchodná banka, a.s.

mesto Spišské Podhradie

27.04.2020

Dodatok č. 5 k Zmluve o účelovom úvere

30/04/2020

Neuvedené

Československá obchodná banka, a.s.

mesto Spišské Podhradie

27.04.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere

29/04/2020

Neuvedené

Československá obchodná banka, a.s.

mesto Spišské Podhradie

27.04.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o preklenovacom úvere

28/04/2020

Neuvedené

Československá obchodná banka, a.s.

mesto Spišské Podhradie

27.04.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o účelovom úvere

27/04/2020

Neuvedené

Československá obchodná banka, a.s.

mesto Spišské Podhradie

27.04.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere

26/04/2020

Neuvedené

Československá obchodná banka, a.s.

mesto Spišské Podhradie

27.04.2020

dohoda č. 20-36-052-49

25/04/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

mesto Spišské Podhradie

27.04.2020

Kúpna zmluva

24/04/2020

25 000,00 EUR

Mgr.art.Hana Schlosser, ArtD.

mesto Spišské Podhradie

23.04.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 58-2018

23/04/2020

Neuvedené

Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

23.04.2020

Nájomná zmluva

22/04/2020

Neuvedené

Ivan Glogár, Gabriela Glogárová

mesto Spišské Podhradie

23.04.2020

Nájomná zmluva

21/04/2020

Neuvedené

Jolana Jaslová

mesto Spišské Podhradie

23.04.2020

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

20/04/2020

1,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

mesto Spišské Podhradie

23.04.2020

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia

19/04/2020

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

mesto Spišské Podhradie

22.04.2020

Darovacia zmluva

18/04/2020

Neuvedené

Ing. Lukáš Korinek

mesto Spišské Podhradie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: