Navigácia

Obsah

DOTAZNÍK - Komunitný plán sociálnych služieb

Typ: ostatné
Komunitný plán sociálnych služieb - dotazník 1 Sociálne služby sú pre mnohých ľudí dôležitým prostriedkom zabezpečenia pomoci v životných situáciách, ktoré z rôznych dôvodov nedokážu zvládnuť sami. Komunitné plánovanie sociálnych služieb (KPSS) je spôsob ako spoločne utvárať a udržiavať sociálne priaznivé prostredie pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc alebo podporu. To znamená pravidelné stretávanie a vyjednávanie
• užívateľov služieb (hovoria, čo potrebujú alebo by potrebovať mohli),
• poskytovateľov služieb (hovoria, čo môžu ponúknuť a za akých podmienok) a
• zadávateľov služieb (hovoria, ako môžu služby podporiť)
o podobe a ďalšom rozvoji služieb v ich komunite (obci, meste, kraji). Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb je jednou z originálnych kompetencií obce. Túto povinnosť ukladá obciam zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Pri tvorbe KPSS sa kladie dôraz na analýzu potrieb, kde sa berú do úvahy sociálne potreby všetkých zúčastnených strán a skupín obyvateľov. Hlavným tvorcom plánu nie je len zodpovedný riadiaci pracovník alebo prizvaný expert, ale sú nimi príslušníci komunity, pre ktorú sa plán robí. Komunitný plán je potom výsledkom spoločnej práce mestského úradu a zastupiteľstva na jednej strane, poskytovateľov sociálnych služieb na strane druhej a organizovaných či neorganizovaných skupín občanov na strane tretej.
Špecifické miestne demografické a ekonomické podmienky každej obce, mesta alebo mikroregiónu určujú, aké služby sú potrebné a aké služby je možné z dostupných finančných zdrojov zaistiť. Pri KPSS sú zohľadňované tieto miestne podmienky v maximálnej miere a to hlavne tým, že dôležitou súčasťou plánovania je aj analýza potrieb užívateľov služieb.
Obraciame sa preto na Vás, milí občania, s prosbou o spoluprácu pri príprave KPSS na roky 2021-2030 prostredníctvom vyplnenia dotazníka v elektornickej forme, ktorý je uvedený nižšie v prílohe. Stačí vyplniť jeden dotazník za celú domácnosť (hlavne u viacgeneračných domácností).
Veríme, že Vám záleží na rozvoji sociálnych služieb v našom meste a vyjadríte svoj názor v čo najväčšom počte, za čo Vám vopred ďakujeme.
Vytvorené: 7. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 10. 2019 18:00
Autor: Správca Webu