Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.11.2021

Zmluva č.8462021/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

13/11/2021

Neuvedené

Kamenický Martin

mesto Spišské Podhradie

30.11.2021

Zmluva č.772/2021/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

12/11/2021

Neuvedené

Fuchs Kamil

mesto Spišské Podhradie

30.11.2021

Zmluva č.413/2021/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

11/11/2021

Neuvedené

Slovinský Matej

mesto Spišské Podhradie

30.11.2021

Zmluva o zabezpečení stravovania

10/11/2021

Neuvedené

Up déjeuner, s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

22.11.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

09/11/2021

980,00 EUR

EFIMO s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

18.11.2021

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

08/11/2021

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

mesto Spišské Podhradie

18.11.2021

Zmluva o prevádzke motorového vozňa

07/11/2021

Neuvedené

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

12.11.2021

Zmluva o prevádzke motorového vozňa

06/11/2021

Neuvedené

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

12.11.2021

Zmluva o dopravných službách turistického charakteru

05/11/2021

Neuvedené

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

10.11.2021

dohoda č. 21-36-054-405

04/11/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

mesto Spišské Podhradie

08.11.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

03/11/2021

49 955,35 EUR

OZ MAS LEV, o.z.

mesto Spišské Podhradie

05.11.2021

Zmluva o spolupráci

02/11/2021

Neuvedené

Katolícka univerzita v Ružomberku

mesto Spišské Podhradie

04.11.2021

Nájomná zmluva

01/11/2021

Neuvedené

Bc. Anton Fuchs, DiS.art.,

mesto Spišské Podhradie

29.10.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku

22/10/2021

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Centrum prvého kontaktu Michalovce

29.10.2021

Zmluva o zverení majetku do správy 1/2021

23/10/2021

Neuvedené

Mestské kultúrne stredisko

mesto Spišské Podhradie

29.10.2021

Zmluva o zverení majetku do správy 3/2021

22/10/2021

Neuvedené

Mestské kultúrne stredisko

mesto Spišské Podhradie

29.10.2021

Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka

21/10/2021

Neuvedené

FENIX Plus, s.r.o. Košice

mesto Spišské Podhradie

26.10.2021

Nájomná zmluva s právom stavby

22/10/2021

1,00 EUR

FENIX Plus, s.r.o. Košice

mesto Spišské Podhradie

26.10.2021

Kúpna zmluva

20/10/2021

1,00 EUR

Ing. Martin Magula

mesto Spišské Podhradie

26.10.2021

Nájomná zmluva

19/10/2021

1,00 EUR

Ing. Martin Magula

mesto Spišské Podhradie

25.10.2021

Dohoda č. 21-36-054-360

18/10/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

mesto Spišské Podhradie

25.10.2021

dohoda č. 21-36-012-15

17/10/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

mesto Spišské Podhradie

25.10.2021

Dohoda č. 21-36-010-9

16/10/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

mesto Spišské Podhradie

25.10.2021

Nájomná zmluva

15/10/2021

Neuvedené

Zuzana Klimová

mesto Spišské Podhradie

25.10.2021

Nájomná zmluva

14/10(2021

Neuvedené

F. Kopaňák, Z. Kopaňáková

mesto Spišské Podhradie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: