Obsah

Späť

Registratúrna značka:

02/08/2013 - Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Poradové číslo 02/08/2013
Názov zmluvy Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Migi, spol. s r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Matejovce nad Hornádom 96
2. zmluvná strana - IČO 36187232
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 08.08.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 09.08.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 8. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť