Obsah

Späť

Registratúrna značka:

04/10/2013 - Darovacia zmluva

Poradové číslo 04/10/2013
Názov zmluvy Darovacia zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ústav infomácií a prognóz školstva
1. zmluvná strana - Adresa Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 039691
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 20.10.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 21.10.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 21. 10. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť