Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/06/2013 - Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

Poradové číslo 07/06/2013
Názov zmluvy Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko MADE spol. s r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
1. zmluvná strana - IČO 36041688
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 21.05.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 22.05.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 5. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť