Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/09/2013 - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP

Poradové číslo 07/09/2013
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo ŽP SR
1. zmluvná strana - Adresa Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 42181810
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 425 190,82 €
Dátum uzavretia zmluvy 17.09.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 18.09.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 18. 9. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť