Obsah

Späť

Registratúrna značka:

10/07/2013 - Záložná zmluva

Poradové číslo 10/07/2013
Názov zmluvy Záložná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Štátny fond rozvoja bývania
1. zmluvná strana - Adresa Lamčaská cesta 8, Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 31749542
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 10.07.2013
Dátum zverejnenia zmluvy 11.07.2013
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 11. 7. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť